četvrtak 19 jul 2018
bsenfrdeitrusrsl

Stepen upotrebe bezbjednosnog pojasa u 2017. godini u Srpskoj kod vozača i suvozača povećan za 13 odsto!

BANJALUKA - Bezbjednosni pojas u Republici Srpskoj tokom vožnje koristilo je 62 odsto vozača, rezultati su nezavisnog istraživanja Auto-moto saveza Republike Srpske (AMS RS) dobijenih poslije sprovedenog prvog brojanja u aprilu 2017. godine opažanjem na putevima u naselju, van naselja i na auto-putu, na reprezentnom uzorku od 26.038 vozača.

AMS RS i Auto-moto društva (AMD) tokom ove godine su u okviru preventivne kampanje "Zaveži! Dosta proče, veži pojas!" sproveli istraživanje ponašanja korisnika putničkih i teretnih vozila i stavova vozača o prihvatanju i upotrebi bezbjednosnih pojaseva na području Republike Srpske.

U toku 2017. godine istraživanje se sprovodi u dva dijela. Prvi dio istraživanja sprovedeno je 20. i 25. aprila, prije preventivnih i represivnih aktivnosti. Drugi dio istraživanja sprovešće se poslije sprovedenih preventivnih i represivnih aktivnost, u mjesecu oktobru 2017. godine.

Na osnovu istraživanja koje je sproveo AMS RS u toku 2016. godine, poslije sprovedenog prvog dijela istraživanja (prvo brojanje), dobijeno je da je bezbjednosni pojas koristilo 49 odsto vozača. Upotreba bezbjednosnog pojasa povećana je u toku 2017. godine za 13 odsto u odnosu na prvo brojanje koje je obavljeno u 2016. godini.

Razlozi povećanja upotrebe pojasa mogu se naći u većim kaznenim odredbama za nekorišćenje bezbjednosnih pojaseva kod korisnika vozila, koje su navedene u Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH.

Analizirajući rezultate dobijene neposrednim opažanjem vozača, posmatrano po polu u periodu od 2012. do 2017. godine, uočeno je da vozači muškog pola manje koriste bezbjednosne pojaseve u odnosu na vozače ženskog pola.

Kod vozača ženskog pola stepen upotrebe pojasa veći je na putevima u naselju, van naselja i autoputu u odnosu na vozače muškog pola.

Analizom rezultata upotrebe bezbjednosnih pojaseva kod vozača za period 2012.-2017. godina uočeno je da pojas u naselju koristi manje vozača u odnosu na lokacije van naselja. Razlozi znatno veće upotrebe pojaseva na putevima van naseljenih mjesta, u odnosu na puteve u naselju, kod vozača (i kod muškaraca i kod žena) mogu se naći u većim brzinama kretanja njihovih vozila i u dužim relacijama putovanja.

U toku 2017. godine, 65 odsto suvozača koristilo je bezbjednosni pojas, ukupno na svim lokacijama opažanja, na putevima, u Republici Srpskoj.

Stepen upotrebe pojaseva na prednjim sjedištima (kod vozača i suvozača) u toku 2017. godine iznosio je 63 odsto, prije provedene kampanje i represivnih aktivnosti, dok je u toku 2016. godine, u istom periodu, bio 50 odsto.

Na osnovu rezultata dobijenih po lokacijama opažanja u toku 2017. godine, uočeno je da je procenat korišćenja bezbjednosnog pojasa od strane suvozača, kao i kod vozača, manji u naselju nego van naselja.

Takođe, žene suvozači na putevima u naselju (66,49 odsto), van naselja (82,75 odsto) i autoputu (90,91 odsto) više upotrebljavaju pojas u odnosu na suvozače.

Metodom opažanja ukupnog uzorka odraslih putnika na zadnjem sjedištu, nakon provedenog prvog dijela istraživanja, dobijeno je da sigurnosni pojas u toku 2017. godine koristilo 15 odsto odraslih putnika, na zadnjem sjedištu. U toku 2016. godine stepen upotrebe pojasa kod odraslih putnika iznosio je 8 odsto.

Na osnovu rezultata iz 2017. godine, stepen upotrebe sjedalica i bezbjednosnog pojasa kod djece, na zadnjem sjedištu je 57 odsto.

Stepen upotrebe sigurnosnih pojaseva i sistema zaštite za bezbjedan prevoz djece, na zadnjem sjedištu, (kod djece i odraslih) u toku 2017. godine, iznosio je 31 odsto, prije provedene kampanje i represivnih aktivnosti.

AMS RS i auto moto društva su u okviru navedene kampanje, pored istraživanja koje se odnosilo na upotrebu bezbjednosnih pojaseva kod vozača i putnika putničkih automobila, mjerili su i stepen upotrebe pojasa kod vozača i putnika koji su se prevozili u teretnim vozilima na putevima Republike Srpske.

Mjerna mjesta (lokacije), kao i vremenski periodi u kojima je vršeno mjerenje bili su isti i za teretna i za putnička vozila.

Analizom upotrebe bezbjednosnih pojaseva kod vozača teretnih vozila u toku 2017. godine, ukupno na svim lokacijama (u naselju, van naselja-otvoreni put i autoput), dobijeno je nakon prvog brojanja, da sigurnosni pojas koristi 45 odsto vozača, dok 55 odsto vozača ga ne koristi u toku vožnje.

Cilj provođenja istraživanja bio je sagledavanje postojećeg stanja stepena upotrebe bezbjednosnog pojasa kod vozača, suvozača i putnika na zadnjim sjedištima, u putničkim automobilima, kao i vozača i suvozača teretnih vozila, radi njegovog poboljšanja, kao i uočavanje efekata provedenih kampanja.

Posebno je bilo značajno uočiti, nakon prvog brojanja, postojeće stanje stepena upotrebe pojasa, nakon stupanja na snagu i praktične primjene Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH. Istraživanje je provedeno na putevima u naselju, van naselja i autoputu.

 

OVDJE možete preuzeti istraživanje o upotrebi bezbjednosnog pojasa (prvo brojanje):

Granični prelaz Gradiška - izlaz iz RS

Granicni prelaz Gradiska

Granični prelaz Gradiška - ulaz u RS

Granicni prelaz Gradiska

Djeca u saobraćaju