ponedeljak 19 februar 2018
srenfrdeitrusl

Sve o takmičenju "Djeca u saobraćaju 2017"

BANJALUKA - Planom obrazovnih i preventivnih aktivnosti AMS RS i Kalendarom takmičenja RPZ za 2016/2017. školsku godinu predviđeno je provođenje saobraćajno-obrazovnog takmičenja učenika osnovne škole Republike Srpske "Djeca u saobraćaju".

Takmičenje će se provoditi u skladu sa Pravilnikom saobraćajno obrazovnog takmičenja učenika osnovne škole Republike Srpske „Djeca u saobraćaju“ (u daljnjem tekstu Pravilnik), koji će biti dostavljen osnovnim školama kao prilog ovom dopisu, a može se sa svim potrebnim obrascima preuzeti i na web strani Auto moto saveza Republike Srpske: www.ams-rs.com.

Na saobraćajno-obrazovnom takmičenju "Djeca u saobraćaju 2017" učestvuju ekipe sastavljene od četiri učenika i to dva dječaka i dvije djevojčice, koji su rođeni 2005. 2006. ili 2007. godine (bilo kojeg datuma).

Školska takmičenja se trebaju održati u organizaciji osnovne škole na osnovu Kalendara takmičenja RPZ, do 31. marta 2017. godine.

Kvalifikaciona takmičenja održaće se 22. aprila 2017. godine, u 11 časova u organizaciji auto-moto društava, prema rasporedu datom u Prilogu.

Republičko takmičenje održaće se 01. i 02. juna 2017. godine, u Banji Vrućici, kod Teslića.

Prijave za kvalifikaciono takmičenje škole treba da dostave u roku od pet dana nakon završenog školskog takmičenja, a najkasnije do 05. aprila 2017. godine, na adresu auto-moto društva, domaćina kvalifikacionog takmičenja. Organozatori i domaćin kvalifikacionog takmičenja su navedeni u tabeli 1, u prilogu ovog dopisa. Obrazac prijave nalazi se u prilogu dopisa. Molimo vas da prijave za kvalifikaciono takmičenje ne dostavljate na adresu AMS RS, nego isključivo na adresu AMD domaćina, za područje na kom se nalazi vaša škola.

Napominjemo da će se i ove godine takmičarski dio provesti u dvije discipline:

  • poznavanje pravila bezbjednog ponašanja u saobraćaju (teoretski dio);
  • vožnja na poligonu spretnosti;

Priprema djece za takmičenje provodi se u saobraćajnim sekcijama osnovnih škola. Ekipama iz vaše škole želimo da na takmičenjima postignu što bolje rezultate.

Granični prelaz Gradiška - izlaz iz RS

Granicni prelaz Gradiska

Granični prelaz Gradiška - ulaz u RS

Granicni prelaz Gradiska

Djeca u saobraćaju