Истраживања АМС

АМС РС техничка контрола: Највише неисправности утврђено на активним елементима безбједности возила

БАЊА ЛУКА – Превентивним контролама техничке исправности возила спроведеним у оквиру кампање „Да ли возите технички исправно возило – провјерите 2021“, коју су од 30. јуна до 9. јула 2021. године реализовали Ауто-мото савез Републике Српске (АМС РС) и Ауто-мото друштва, утврђено је да 27,3 одсто од укупно тестираних 304 возила имају једну или више неисправности.

Ова превентивна активност спроведена је на 14 локација широм Републике Српске у сарадњи са Министарством унутрашњих послова РС и уз подршку Министарства саобраћаја и веза РС.

           Међу неисправностима утврђеним током трајања ове кампање предњаче неисправности на кочионом систему, систему за освјетљавање и свјетлосну сигнализацију, на елементима вјешања и пнеуматицима…

Највише неисправности утврђено на активним елементима безбједности возила, што посебно забрињава јер сама њихова неисправност умногоме доприноси настајању саобраћајних незгода.

У поређењу са резултатима активности из 2020. године биљежи се већи број исправних возила у односу на неисправна, па се може закључити да је стање нешто боље у односу на прошлу годину.

У склопу активности на терену извршена је контрола техничке исправности код 304 путничких моторних возила, док су на уређају за испитивање амортизера контролисана 145 моторна возила.

Потребно је нагласити да узорак контролисаних возила није репрезентативан и да адекватно не приказује цјелокупно стање техничке исправности моторних возила на путевима Републике Српске.

           Просјечна старост контролисаних моторних возила износи 16,3 годинa. Од укупно прегледаних 304 возила 221 је било технички исправно, док је код 83 моторних возила  утврђена неисправност појединих елемената и уређаја.

У односу на број контролисаних моторних возила, код 207 возила је прегледан кочиони систем од чега је 43 возила имало неисправну радну и/или помоћну кочницу што чини 20,77 одсто од броја прегледаних возила.

Поред тога контролисана је и исправност кочионе течности и код 21,38 одсто возила (65 прегледаних) утврђено да иста не посједује задовољавајућа својства. Неисправност уређаја за кочење као активног елемента безбједности возила често доводи до настајања саобраћајне незгоде.

Код 55 (18,09 одсто) испитаних возила утврђена је неисправност уређаја за освјетљавање и свјетлосну сигнализацију.

Код возила која посједују плинску инсталацију (50 возила), тј. користе течни нафтни гас као погонско гориво, провјеравана је исправност инсталације, те је код 4 возила утврђена неисправност уређаја, или код 8 одсто од броја возила са плинском инсталацијом.

Неправилности код уређаја за управљање су пронађене код 25 прегледаних возила. Поред ових уређаја, контролисано је и стање каросерије возила (6 неисправних) и уређаја који омогућавају нормалну видљивост (17 неисправних, 5,59 одсто).

           Занимљив податак представља чињеница да је код 114 прегледаних возила утврђено да посједују зимске пнеуматике, што представља 37,54 одсто од свих прегледаних возила. Вожња на зимским пнеуматицима у љетњем периоду значи њихово убрзано трошење и мијењања карактеристика самог пнеуматика, па самим тим улазак у зимску сезону са пнеуматиком који је претрпио одређене деформације на високим темературама доноси опасност по безбједност саобраћаја.

Кампања „Да ли возите технички исправно возило – провјерите 2021“ има за циљ повећање степена безбједности саобраћаја на путевима Српске смањењем броја саобраћајних незгода које настају као посљедица техничке неисправности возила, као и повећање свијести грађана о важности вожње технички исправног возила.

Активност је превентивно-безбједносног карактера и није садржила репресивне мјере према возачима возила на којима се утврде неисправности. Возила су се бирала методом случајног узорка, а возачима су током акције подијељени информативно-образовни леци са садржајем који упозорава на посљедице вожње технички неисправног возила, као и мирисни освјеживачи за возила.

ИСПОД можете преузети резултате превентивне активности „Да ли возите технички исправно возило – провјерите 2021“:

Да ли возите технички исправно возило 2021 – резултати