Брзина

Анонимно мјерење брзине кретања возила у Бањалуци – ограничење 50 km/h