Брзина

Анонимно мјерење брзине кретања возила у Бијељини – ограничење 50 km/h