Брзина

Анонимно мјерење брзине кретања возила у Добоју – ограничење 50 km/h