Брзина

Анонимно мјерење брзине кретања возила у Прњавору код пасареле – ограничење 60 km/h