Гранични прелаз Козарска Дубица

Кликом на слику добијате оквирно вријеме задржавања на прелазу

Гранични прелаз Козарска Дубица – улаз у Републику Српску

Granični prelaz Kozarska Dubica - ulaz u RS

Гранични прелаз Козарска Дубица – излаз из Републике Српске

Granični prelaz Kozarska Dubica - izlaz iz RS