Истраживања АМС

Истраживање АМС РС: Код једне трећине од 1.052 контролисана возила утврђена незадовољавајућа кочиона течност

БАЊАЛУКА – Контролом 1.052 возила током републичке превентивне кампање „Безбједна вожња у зимским условима 2019“ утврђено је да 31,27 одсто тих возила нема задовољавајућу кочиону течност, док код 14,26 одсто возила свјетло-сигнални уређаји нису испуњавали захтјеве за безбједно учешће у саобраћају, а нарочито у зимским условима.

Традиционалну кампању превентивне контроле исправности уређаја на моторним возилима и њихове припремљености за вожњу у зимским условима су од 4. до 29. новембра 2019. године спровели Ауто-мото савез Републике Српске (АМС РС) са Ауто-мото друштвима, а у сарадњи са Министарством унутрашњих послова РС, Министарством саобраћаја и веза РС, Агенцијом за безбједност саобраћаја РС и друштвено одговорном команијом „Нестро група“.

У току трајања активности на возилима је контролисана расхладна течност, квалитет вискозитета кочионе течности, дубина газећег слоја пнеуматика, свјетлосно-сигнални уређаји, уређаји за брисање вјетробрана, пуњење акумулатора, те контрола опреме и прибора коју треба да посједују возачи на основу правилника.

Контролисана је и исправност ауто-гас инсталација на возилима која се погоне на гас помоћу посебног уређаја који детектује цурење тог горива. На појединим локацијама је вршена и контрола исправности амортизера на возилима, на специјалном мобилном уређају за испитивње амортизера.

Такође, возачима је подјељено 5000 брошура у којима је објашњен начин вожње у зимским условима и припрема возила за зимске услове вожње који су заједнички израдили АМС РС, Министарство саобраћаја и веза и Министарство унутрашњих послова  Републике Српске. Поред брошуре возачима у току трајања акције вршена је замјена сијалица различитих врста на лицу мјеста.

Радници „Нестро групе“ су возачима у току активности дјелили гребалице за скидање леда са стаклених површина, сервисне књижице за возила и течност за прање вјетробранског стакла Мосол.

Контрола урађаја на возилима и њихове припремљености за зимске услове вожње обављала се методом случајног одабира.

Контролом је обухваћено укупно 1.052 возила, тако да узорак није репрезентативан. Током трајања активности на возилима на којима су утврђене неисправности вршило се бесплатно отклањање кварова на свјетлосно-сигналним уређајима и уређајима за брисање вјетробрана, (замјена сијалица, замјена метлица брисача, подешавање свјетала).

Од укупног броја контролисаних возила код којих је провјеравана вриједност расхладне течности, код 7,13 % није имала задовољавајућу вриједност. Незадовољавајућа вриједност кочионе течности евидентирана је код 31,27 % контролисаних возила од броја контролисаних возила код којих је провјеравана. Након што су утврђене неисправности на возилима извршено је 122 интервенција при чему су отклоњене неисправности свјетлосно сигналних уређаја на 115 возила.

Просјечна старост контролисаних возила износи 16,05 година.

Анализом резултата утврђено је да код 14,26 % контролисаних возила свјетлосно сигнални уређаји не испуњавају захтјеве за безбједно учешће у саобраћају, а нарочито у зимском периоду.

Дубина газећег слоја пнеуматика није задовољавајућа код 6,56 % возила, а која су контролисана од 15. новембра, тј. од обавезне употребе зимске опреме на путавима у РС. Систем за брисање вјетробрана и вјетробранско стакло није било исправно код 2,66 % возила од укупног броја контролисаних возила. У периоду када се проводила активност 3,90 % возила није посједовало обавезну опрему возила која је прописана на основу Правилника о димензијама укупној маси и осовинском оптерећењу возила, о уређајима и опреми коју морају да имају возила и основним условима које морају да испуњавају уређаји и опрема у саобраћају на путевима. У овом периоду напомињали смо возаче и на законску обавезу посједовања зимске опреме у периоду од 15. новембра ове до 15. априла следеће године.

Безбједна вожња у зимским условима 2019 PDF