Брзина

Истраживање АМС РС о брзини у Српској: Просјечна прекорачења на аутопуту 146 km/h

БАЊАЛУКА – На основу резултата спроведеног истраживања Ауто-мото савеза Републике Српске (АМС РС) „Мјерење индикатора безбједности саобраћаја који се односе на брзину у Српској 2016“, на путевима у насељима у РС у 2016. години, у дневним условима вожње, 36,28 одсто возача управљало је возилом брзином већом од ограничења за насеље.

На локацијама ван насеља, у дневним условима вожње 55,78 одсто возача возило је брзином изнад ограничења на оним дионицама путева гдје је брзина ограничена на 60 км/х.

Просјечна брзина возила која су прекорачила ограничења брзине, у дневним условима вожње, износила је – у насељу 58,72 км/ч, ван насеља 74,51 км/ч док је на аутопуту 145,70 км/ч.

У ноћним условима вожње просјечна брзина возила која су прекорачила ограничење брзине у насељу је 61,83 км/ч, ван насеља 75,55 км/ч док је на аутопуту 150,37 км/ч.
И просјечна брзина возила која су прекорачила ограничење брзине већа је у ноћним условима саобраћаја на свим категоријама путева у односу на дневне услове вожње.

У извјештају „Мјерење индикатора безбједности саобраћаја који се односе на брзину у Републици Српској 2016“ (који можете преузети у ПДФ формату испод текста) су представљени резултати истраживања брзина кретања возила на путевима у Републици Српској које је провео АМС РС у току 2016. године како би се добили полазни индикатори безбједности саобраћаја који се односе на брзину у Републици Српској.

Прикупљања података о брзинама возила вршена је у сладу са Методологијом за мјерење брзине на локацијама путева у насељу, ван насеља и ауто путевима у Републици Српској у периоду од маја до октобра 2016. године. Методологија по којој је вршено мјерење усаглашена је са препорукама које су наведене у приручнику SafetyNet Д 3.8.

(Фото:А ADAC)

AMS_RS_Istraživanje_BRZINA_2016.pdf [171KB]