Истраживања АМС

Истраживање АМС РС: У Српској 70 одсто возача и сувозача користи безбједносне појасеве током вожње

БАЊАЛУКА – Ауто-мото савез Републике Српске и Ауто-мото друштва су у оквиру саобраћајно-превентивне кампање „Нити 1 невезан појас!“ спровели у 2020. години истраживање понашања корисника путничких и теретних возила и ставова возача о прихватању и употреби безбједносних појасева на подручју Републике Српске.

Циљ провођења истраживања био је да се сагледа постојеће стање степена употребе безбједносног појаса код возача, сувозача и путника на задњим сједиштима у путничким аутомобилима, као и возача и сувозача у теретним возилима, ради његовог побољшања, као и праћење ефеката проведене кампање и репресивних активности у току 2020. године.

Употреба сигурносних појасева на предњим сједиштима (укупно код возача и сувозача) у току 2020. године, након проведеног бројања и превентивних и репресивних активности износила је 70 одсто.

           Анализирајући податке добијене непосредним опажањем возача на терену (укупно путеви у насељу, ван насеља и аутопут) добијено је да безбједносни појас користи 69,47 одсто возача у току вожње на путевима Републике Српске.

Обрадом резултата са првог бројања, у току 2020. године, на узорку од 13.776 сувозача (13.519 одраслих и 257 дјеце), добијено је да 72 одсто користи сигурносни појас, док 28 одсто не користи сигурносни појас на мјесту сувозача на путевима Републике Српске, укупно на свим локацијама опажања, на путевима, у Републици Српској.

У току 2019. године, као и у претходним годинама када су вршена истраживања, сувозачи мушког пола су мање склони коришћењу сигурносних појасева у односу на сувозаче женског пола. Сувозачи женског пола, као и возачи женског пола имају изграђенији став о значају употребе сигурносног појаса током вожње у односу на сувозаче и возаче мушког пола.

           На основу резултата добијених по локацијама опажања у току 2020. године, уочено је да је проценат коришћења сигурносног појаса од стране сувозача, као и код возача, мањи у насељу него ван насеља и аутопуту.

Такође, жене сувозачи на путевима у насељу, ван насеља и аутопуту више употребљавају појас у односу на сувозаче мушког пола.

Спроведена кампања (превентивне и репресивне активности) у току 2020. године спроводила се у периоду од 20. маја до 20. јуна 2020. године. Метод истраживања који је кориштен како би се добио степен употребе сигурносног појаса јесте непосредно опажање на терену на узорку од 31.730 возила.

РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА УПОТРЕБЕ БЕЗБЈЕДНОСНОГ ПОЈАСА У 2020. ГОДИНИ У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ