Kratke vijesti

Na MI-101 Klašnice-Laktaši (stara oznaka M-16) u Laktašima, saobraćaj se, za putnička vozila preusmjerava obilaznim putevima u neposrednoj blizini, dok se teretna vozila usmjeravaju na auto put.