Истраживања АМС

Скоро 70 одсто возача и сувозача током вожње у 2019. на путевима Српске користило безбједносне појасеве

БАЊАЛУКА – Употреба безбједносних појасева код возача и сувозача у току 2019. године током вожње у Републици Српској, послије спроведених превентивних и репресивних активности, износила је 69,9 одсто, резултати су прошлогодишњег истраживања Ауто-мото савеза Републике Српске (АМС РС) и 49 Ауто-мото друштава (АМД) спроведеног у оквиру кампање „Нити један невезан појас“.

У току 2019. године истраживање се проводило у два дијела, прије и послије спроведених превентивних и репресивних активности.

Употреба безбједносних појасева код возача и сувозача у 2019. години прије спроведених превентивних и репресивних активности износила је 67,8 одсто.

Циљ провођења истраживање био је сагледавање постојећег стања степена употребе сигурносног појаса код возача, сувозача и путника на задњим сједиштима у путничким аутомобилима, као и возача и сувозача у теретним возилима, ради његовог побољшања, као и праћење ефеката проведенe кампањe и репресивних активности у току 2019. године. Истраживање је проведено на одређеним локацијама, на путевима у насељу, ван насеља и аутопуту.

Метод истраживања који је кориштен како би се добио степен употребе сигурносног појаса јесте непосредно опажање возача и путника у возилима, на терену. Ставови возача о прихватању и употреби сигурносног појаса добијени су методом анкете возача.

Сувозачи женског пола, као и возачи женског пола имају изграђенији став о значају употребе сигурносног појаса током вожње у односу на сувозаче и возаче мушког пола. На основу резултата добијених по локацијама опажања у току 2019. године, уочено је да је проценат коришћења сигурносног појаса од стране сувозача, као и код возача, мањи у насељу него ван насеља и аутопуту. Такође, жене сувозачи на путевима у насељу, ван насеља и аутопуту више употребљавају појас у односу на сувозаче мушког пола.

Извјештај о употреби безбједносног појаса у Републици Српској у 2019. години