Новости

Степен употребе безбједносних појасева у Српској и даље низак. Возачи вежите појас, сачувајте живот!

 

БАЊАЛУКА – Ауто-мото савез Републике Српске (АМС РС) позива све моторизоване учеснике у саобраћају у Републици Српској и БиХ да поштују саобраћајне прописе и током вожње користе безбједносне појасеве као једну од основних мјера заштите возача и путника у возилима.

Појасеви неспорно утичу на смањење броја погинулих и повријеђених лица у возилу и доприносе повећању нивоа безбедности у саобраћају. Кориштењем појаса смањује се ризик од смрти путника у случају саобраћајних незгода на предњем сједишту до 50 одсто, а на задњем сједишту до 75 одсто.

Нажалост, степен употребе безбједносних појасева током вожње у Српској је још увијек низак.

          Према истраживању „Употреба безбједносних појасева у Републици Српској и ставови о прихватању и употреби појасева у аутомобилима на подручју Републике Српске“, које од 2012. године спроводи АМС РС заједно са својим Ауто-мото друштвима, скоро једна трећина возача и сувозача не користе овај вид заштите.

Употреба безбједносних појасева код возача и сувозача у току 2019. године током вожње у Републици Српској, послије спроведених превентивних и репресивних активности, износила је 69,9 одсто.

Истраживање се проводило у два дијела, прије и послије спроведених превентивних и репресивних активности. Употреба безбједносних појасева код возача и сувозача у 2019. години, прије спроведених превентивних и репресивних активности, износила је 67,8 одсто.

Први дио истраживања (прво бројање) у току 2019. године проведено је 16. и 18. априла. Након првог бројања опажено је 27.231 путничких возила на свим локацијама опажања, односно добијен је узорак од 27.231 возачa, 12.595 сувозача и 7.053 путника на задњем сједишту.

У насељу су прикупљени подаци о употреби појаса од 14.248 возача (14.248 возила), 6.463 сувозача и 3.713 путника на задњем сједишту.

Ван насеља су прикупљени подаци о употреби безбједносног појаса код 11.444 возача (возила), 5.462 сувозача и 3.132 путника на задњем сједишту. На аутопуту опажено је 1.539 возила (возача), 670 сувозача и 208 путника на задњем сједишту.Опажено је и 7.044 теретна возила, за које се евидентирала употреба безбједносних појасева код 7.044 возача и 1.435 сувозача.

Послије првог дијела истраживања спроведена је шестомјесечна кампања превентивне и репресивне активности, које су се проводиле од половине априла до краја октобра 2019. године.

Други дио истраживања спроведен је 29. и 31. октобра 2019. године. У другом дијелу истраживања (друго бројање) опажено је 26.984 возила (возача), 12.047 сувозача и 7.084 путника на задњем сједишту.

У насељу су прикупљени подаци о употреби безбједносног појаса од опажених 14.186 возила. У њима је евидентирано 14.186 возача, 6.266 сувозача и 4.128 путника на задњим сједиштима.

Ван насеља евидентирано је 11.308 возилo у којима је опажено 11.308 возача, 5.034 сувозача и 2.775 путника на задњем сједишту.

На локацијама на аутопуту евидентирано је 1.490 возила, односно 1.490 возача, 747 сувозача и 181 путника на задњем сједишту. У току другог бројања опажено је 7.133 теретних возила за које се евидентирала употреба/неупотреба безбједносних појасева код 7.133 возача и 1.334 путника.

          Анализирајући резултате добијене непосредним опажањем возача, посматрано по локацијама опажања и по полу, у свим годинама у којима је вршено истраживање, уочено је да возачи мушког пола мање користе безбједносне појасеве у односу на возаче женског пола. Код возача женског пола стопа употребе појаса је већа на путевима у насељу, ван насеља и аутопуту у односу на возаче мушког пола.

Анализом резултата употребе безбједносних појасева код возача како у току 2019. године, тако и у току свих претходних година, уочено је да безбједносни појас у насељу користи мање возача у односу на локације ван насеља и аутопут.

Разлози веће употребе појасева на путевима ван насељених мјеста код возача (и код мушкараца и код жена) могу се наћи у већим брзинама кретања њихових возила и у дужим релацијама путовања.

Више о резултатима употребе безбједносних појасева у возилима на путевима у Српској можете пронаћи у табелама испод или на интернет страници АМС РС у рубрици Истраживања.

ВОЗАЧИ

прије превентивне кампање

послије превентивне кампање

мушко

женско

укупно

мушко

женско

укупно

2012. год.

број опажених

24136

4628

28764

19741

3763

23504

везаних (%)

35.56

56.14

38.87

47.26

67.18

50.45

2013. год.

број опажених

30886

6152

37038

29208

5356

34564

везаних (%)

42.09

58.44

44.81

44.75

62.7

47.53

2014. год.

број опажених

24231

4780

29011

22799

4013

26812

везаних (%)

39.87

59.18

43.05

46.8

62.75

49.18

2015.год.

број опажених

23763

4857

28620

24094

5267

29361

везаних (%)

45.52

63.25

48.53

47.49

67.63

51.1

2016.год.

број опажених

26426

5605

32031

22897

5070

27967

везаних (%)

45.59

63.44

48.42

43.53

61.58

46.80

2017. год.

број опажених

19894

4936

24830

22922

5328

28250

везаних (%)

58.89

73.66

61.82

58.49

74.06

61.43

2018. год.

број опажених

19646

5640

25286

17700

5347

23047

везаних (%)

59.32

71.65

62.07

63.60

77.18

66.75

2019. год.

број опажених

21266

5965

27231

20893

6091

26984

везаних (%)

63.47

78.61

66.78

65.31

81.40

68.94

СУВОЗАЧИ

прије превентивне кампање

послије превентивне кампање

мушко

женско

дијете

укупно

мушко

женско

дијете

укупно

2012. год.

број опажених

5150

5499

425

11074

4205

4473

231

8909

везаних (%)

32.97

41.66

9.18

36.37

45.3

58.75

23.38

51.49

2013. год.

број опажених

6898

7422

528

14848

6351

6982

450

13783

везаних (%)

42.26

55.83

31.06

48.65

43.36

61.76

47.11

52.8

2014. год.

број опажених

5479

5163

346

10988

5087

5169

308

10564

везаних (%)

38.82

51.6

29.19

44.52

45.11

59.86

44.81

52.32

2015. год.

број опажених

6128

6313

323

12764

6440

6751

351

13542

везаних (%)

42.12

60.62

50.77

51.49

42.11

62.52

51.85

52.54

2016. год.

број опажених

7485

7006

490

14981

6432

5825

403

12660

везаних (%)

42.89

61.53

64.08

52.30

40.39

60.39

49.63

49.89

2017. год.

број опажених

5409

5587

217

11213

6266

5925

226

12417

везаних (%)

54.89

74.80

67.74

65.06

57.42

73.62

63.72

65.27

2018. год.

број опажених

5209

5422

286

10917

5014

5513

230

10757

везаних (%)

56.46

73.61

69.58

65.32

60.51

76.85

80

69.30

2019. год.

број опажених

6006

6363

226

12595

5669

6205

173

12047

везаних (%)

60.37

78.89

76.99

70.03

62.52

80.68

67.33

77.94

ЗАДЊЕ СЈЕДИШТЕ

прије превентивне кампање

послије превентивне кампање

мушко

женско

дијете

укупно

мушко

женско

дијете

укупно

2012. год.

број опажених

1395

1389

1710

4494

1058

1056

1232

3346

везаних (%)

4.09

3.17

18.36

9.23

5.76

9.66

24.27

13.81

2013. год.

број опажених

1766

1787

2360

5913

1646

1781

2057

5484

везаних (%)

5.83

7.55

18.64

11.47

3.77

5.17

21.73

10.96

2014. год.

број опажених

1717

1382

1589

4688

1297

1261

1386

3944

везаних (%)

2.1

3.62

24.92

10.28

3.7

6.26

25.11

12.04

2015. год.

број опажених

2359

2208

2270

6837

2563

2671

2937

8171

везаних (%)

6.32

10.78

28.81

15.23

4.68

8.05

39.19

18.19

2016. год.

број опажених

2757

2518

2715

7990

2457

2102

2435

6994

везаних (%)

5.73

9.61

39.52

18.44

4.60

9.23

38.56

17.82

2017. год.

број опажених

2205

2013

2654

6872

2220

2056

2792

7068

везаних (%)

12.70

19.92

59.68

32.96

8.24

12.45

54.80

27.86

2018. год.

број опажених

1892

1996

2916

6804

1914

1922

2602

6438

везаних (%)

6.61

13.18

48.18

26.35

8.05

14.62

52.19

27.85

2019. год.

број опажених

2367

2172

2514

7053

1999

2074

3011

7084

везаних (%)

12.25

20.53

59.75

31.73

10.96

19.86

58.82

33.91