Истраживања АМС

У 2015. години дубина газећег слоја пнеуматика није задовољавала код 16,92% возила

БАЊАЛУКА – Ауто-мото савез Републике Српске је у периоду од 2. до 27. новембра 2015. године, заједно са Ауто-мото друштвима, Министарством саобраћаја и веза Републике Српске, Министарством унутрашњих послова Републике Српске и Агенцијом за безбједност саобраћаја Републике Српске, реализовао традиционалну акцију превентивне контроле исправности уређаја на моторним возилима и њихове припремљености за вожњу у зимским условима под називом „Безбједна вожња у зимским условима 2015“.

Контролом су обухваћена укупно 733 возила, тако да узорак није репрезентативан. У току трајања активности на возилима на којима су утврђене неисправности вршило се бесплатно отклањање кварова на свјетлосно-сигналним уређајима и уређајима за брисање вјетробрана, (замјена сијалица, замјена метлица брисача, подешавање свјетала).

Власници возила имали су могућност да у сједиштима АМД у Републици Српској такође у наведеном периоду изврше контролу припремљености возила за зимске услове вожње.

Просјечна старост контролисаних возила износи 16,22 година. Анализом резултата утврђено је да код 14,60 % контролисаних возила свјетлосно сигнални уређаји не испуњавају захтјеве за безбједно учешће у саобраћају, а нарочито у зимском периоду. Дубина газећег слоја пнеуматика није задовољавајућа код 16,92 % возила. Систем за брисање вјетробрана (брисач вјетробрана) није био исправан код 2,32 % возила од укупног броја контролисаних возила. У периоду када се проводила активност 2,46 % возила није посједовало обавезну опрему возила која је прописана на основу Правилника о димензијама укупној маси и осовинском оптерећењу возила, о уређајима и опреми коју морају да имају возила и основним условима које морају да испуњавају уређаји и опрема у саобраћају на путевима. У овом периоду напомињали смо возаче и на законску обавезу посједовања зимске опреме у периоду од 15. новембра ове до 15. априла следеће године.

Од укупног броја контролисаних возила код којих је провјеравана вриједност расхладне течности, код 13,92 % није имала задовољавајућу вриједност. Незадовољавајућа вриједност кочионе течности евидентирана је код 34,68 % контролисаних возила од броја контролисаних возила код којих је провјеравана. Треба напоменути да провјера кочионе течности није вршена на неколико пунктова због недостатка контролног уређаја.

Након што су утврђене неисправности на возилима извршено је 95 интервенција при чему су отклоњене неисправности свјетлосно сигналних уређаја на 86 возила, док је на 9 возила отклоњена неисправност уређаја за брисање вјетробрана.

Овдје можете погледати резултате активности „Безбједна вожња у зимским условима 2015“:

Bezbjedna_voYnja_u_zimskim_uslovima_2015.pdf [697KB]