Новости

У кругу АМД „Лакташи“ биће одржана симулација превртања возила и утицаја појаса на тијело дјетета

БАЊАЛУКА – Како би допринијели повећању употребе безбједносног појаса током вожње у Републици Српској, Ауто-мото савез Републике Српске (АМС РС) и Агенција за безбједност саобраћаја РС сутра (уторак, 19. мај 2020.) ће у 11 часова у кругу Ауто-мото друштва „Лакташи“ у Лакташима одржати симулацију превртања возила и утицај безбједносног појаса на тијело путника и мале дјеце у ауто сједалици.

Симулацији ће присуствовати министар саобраћаја и веза РС Ђорђе Поповић, директор Агенције за безбједност саобраћаја РС Новица Крунић, генерални секретар АМС РС Ранко Бабић и представници општине Лакташи.

Ова активност спроводи се у оквиру републичке превентивне кампање „Нити један невезан појас“, која је почела 24. априла и коју заједнички спроводе Министарство саобраћаја и веза РС, Министарство унутрашњих послова РС, Агенција за безбједност саобраћаја РС, АМС РС са 49 АМД и локалне заједнице.

           АМС РС и АМД ће у оквиру ове кампање, од сутра (19. мај) до 20. јуна, на подручју цијеле Републике Српске спроводити на терену анонимно истраживање употребе безбједносних појасева код корисника возила и њихових ставова о употреби безбједносних појасева.

Према резултатима истраживања АМС РС из 2019. године, употреба безбједносних појасева код возача и сувозача током вожње у Републици Српској, послије спроведених превентивних и репресивних активности, износила је 69,9 одсто.

Истраживање се проводило у два дијела, прије и послије спроведених превентивних и репресивних активности.

Употреба безбједносних појасева код возача и сувозача у 2019. години, прије спроведених превентивних и репресивних активности, износила је 67,8 одсто.

Први дио истраживања (прво бројање) у току 2019. године проведено је 16. и 18. априла.

Након првог бројања опажено је 27.231 путничких возила на свим локацијама опажања, односно добијен је узорак од 27.231 возачa, 12.595 сувозача и 7.053 путника на задњем сједишту.

У насељу су прикупљени подаци о употреби појаса од 14.248 возача (14.248 возила), 6.463 сувозача и 3.713 путника на задњем сједишту.

Ван насеља су прикупљени подаци о употреби безбједносног појаса код 11.444 возача (возила), 5.462 сувозача и 3.132 путника на задњем сједишту.

На аутопуту опажено је 1.539 возила (возача), 670 сувозача и 208 путника на задњем сједишту.Опажено је и 7.044 теретна возила, за које се евидентирала употреба безбједносних појасева код 7.044 возача и 1.435 сувозача.

Послије првог дијела истраживања спроведена је шестомјесечна кампања превентивне и репресивне активности, које су се проводиле од половине априла до краја октобра 2019. године.

Други дио истраживања спроведен је 29. и 31. октобра 2019. године. У другом дијелу истраживања (друго бројање) опажено је 26.984 возила (возача), 12.047 сувозача и 7.084 путника на задњем сједишту.

У насељу су прикупљени подаци о употреби безбједносног појаса од опажених 14.186 возила. У њима је евидентирано 14.186 возача, 6.266 сувозача и 4.128 путника на задњим сједиштима.

Ван насеља евидентирано је 11.308 возилo у којима је опажено 11.308 возача, 5.034 сувозача и 2.775 путника на задњем сједишту.

На локацијама на аутопуту евидентирано је 1.490 возила, односно 1.490 возача, 747 сувозача и 181 путника на задњем сједишту. У току другог бројања опажено је 7.133 теретних возила за које се евидентирала употреба/неупотреба безбједносних појасева код 7.133 возача и 1.334 путника.

           Анализирајући резултате добијене непосредним опажањем возача, посматрано по локацијама опажања и по полу, у свим годинама у којима је вршено истраживање, уочено је да возачи мушког пола мање користе безбједносне појасеве у односу на возаче женског пола.

Код возача женског пола стопа употребе појаса је већа на путевима у насељу, ван насеља и аутопуту у односу на возаче мушког пола.

Анализом резултата употребе безбједносних појасева код возача како у току 2019. године, тако и у току свих претходних година, уочено је да безбједносни појас у насељу користи мање возача у односу на локације ван насеља и аутопут.

Разлози веће употребе појасева на путевима ван насељених мјеста код возача (и код мушкараца и код жена) могу се наћи у већим брзинама кретања њихових возила и у дужим релацијама путовања.

Циљ спровођења овог истраживања од 2012. године је сагледавање постојећег стања степена употребе сигурносног појаса код возача, сувозача и путника на задњим сједиштима у путничким аутомобилима, као и возача и сувозача у теретним возилима, ради његовог побољшања, као и праћење ефеката проведенe кампањe и репресивних активности.