Novosti

U krugu AMD „Laktaši“ biće održana simulacija prevrtanja vozila i uticaja pojasa na tijelo djeteta

BANJALUKA – Kako bi doprinijeli povećanju upotrebe bezbjednosnog pojasa tokom vožnje u Republici Srpskoj, Auto-moto savez Republike Srpske (AMS RS) i Agencija za bezbjednost saobraćaja RS sutra (utorak, 19. maj 2020.) će u 11 časova u krugu Auto-moto društva „Laktaši“ u Laktašima održati simulaciju prevrtanja vozila i uticaj bezbjednosnog pojasa na tijelo putnika i male djece u auto sjedalici.

Simulaciji će prisustvovati ministar saobraćaja i veza RS Đorđe Popović, direktor Agencije za bezbjednost saobraćaja RS Novica Krunić, generalni sekretar AMS RS Ranko Babić i predstavnici opštine Laktaši.

Ova aktivnost sprovodi se u okviru republičke preventivne kampanje „Niti jedan nevezan pojas“, koja je počela 24. aprila i koju zajednički sprovode Ministarstvo saobraćaja i veza RS, Ministarstvo unutrašnjih poslova RS, Agencija za bezbjednost saobraćaja RS, AMS RS sa 49 AMD i lokalne zajednice.

           AMS RS i AMD će u okviru ove kampanje, od sutra (19. maj) do 20. juna, na području cijele Republike Srpske sprovoditi na terenu anonimno istraživanje upotrebe bezbjednosnih pojaseva kod korisnika vozila i njihovih stavova o upotrebi bezbjednosnih pojaseva.

Prema rezultatima istraživanja AMS RS iz 2019. godine, upotreba bezbjednosnih pojaseva kod vozača i suvozača tokom vožnje u Republici Srpskoj, poslije sprovedenih preventivnih i represivnih aktivnosti, iznosila je 69,9 odsto.

Istraživanje se provodilo u dva dijela, prije i poslije sprovedenih preventivnih i represivnih aktivnosti.

Upotreba bezbjednosnih pojaseva kod vozača i suvozača u 2019. godini, prije sprovedenih preventivnih i represivnih aktivnosti, iznosila je 67,8 odsto.

Prvi dio istraživanja (prvo brojanje) u toku 2019. godine provedeno je 16. i 18. aprila.

Nakon prvog brojanja opaženo je 27.231 putničkih vozila na svim lokacijama opažanja, odnosno dobijen je uzorak od 27.231 vozača, 12.595 suvozača i 7.053 putnika na zadnjem sjedištu.

U naselju su prikupljeni podaci o upotrebi pojasa od 14.248 vozača (14.248 vozila), 6.463 suvozača i 3.713 putnika na zadnjem sjedištu.

Van naselja su prikupljeni podaci o upotrebi bezbjednosnog pojasa kod 11.444 vozača (vozila), 5.462 suvozača i 3.132 putnika na zadnjem sjedištu.

Na autoputu opaženo je 1.539 vozila (vozača), 670 suvozača i 208 putnika na zadnjem sjedištu.Opaženo je i 7.044 teretna vozila, za koje se evidentirala upotreba bezbjednosnih pojaseva kod 7.044 vozača i 1.435 suvozača.

Poslije prvog dijela istraživanja sprovedena je šestomjesečna kampanja preventivne i represivne aktivnosti, koje su se provodile od polovine aprila do kraja oktobra 2019. godine.

Drugi dio istraživanja sproveden je 29. i 31. oktobra 2019. godine. U drugom dijelu istraživanja (drugo brojanje) opaženo je 26.984 vozila (vozača), 12.047 suvozača i 7.084 putnika na zadnjem sjedištu.

U naselju su prikupljeni podaci o upotrebi bezbjednosnog pojasa od opaženih 14.186 vozila. U njima je evidentirano 14.186 vozača, 6.266 suvozača i 4.128 putnika na zadnjim sjedištima.

Van naselja evidentirano je 11.308 vozilo u kojima je opaženo 11.308 vozača, 5.034 suvozača i 2.775 putnika na zadnjem sjedištu.

Na lokacijama na autoputu evidentirano je 1.490 vozila, odnosno 1.490 vozača, 747 suvozača i 181 putnika na zadnjem sjedištu. U toku drugog brojanja opaženo je 7.133 teretnih vozila za koje se evidentirala upotreba/neupotreba bezbjednosnih pojaseva kod 7.133 vozača i 1.334 putnika.

           Analizirajući rezultate dobijene neposrednim opažanjem vozača, posmatrano po lokacijama opažanja i po polu, u svim godinama u kojima je vršeno istraživanje, uočeno je da vozači muškog pola manje koriste bezbjednosne pojaseve u odnosu na vozače ženskog pola.

Kod vozača ženskog pola stopa upotrebe pojasa je veća na putevima u naselju, van naselja i autoputu u odnosu na vozače muškog pola.

Analizom rezultata upotrebe bezbjednosnih pojaseva kod vozača kako u toku 2019. godine, tako i u toku svih prethodnih godina, uočeno je da bezbjednosni pojas u naselju koristi manje vozača u odnosu na lokacije van naselja i autoput.

Razlozi veće upotrebe pojaseva na putevima van naseljenih mjesta kod vozača (i kod muškaraca i kod žena) mogu se naći u većim brzinama kretanja njihovih vozila i u dužim relacijama putovanja.

Cilj sprovođenja ovog istraživanja od 2012. godine je sagledavanje postojećeg stanja stepena upotrebe sigurnosnog pojasa kod vozača, suvozača i putnika na zadnjim sjedištima u putničkim automobilima, kao i vozača i suvozača u teretnim vozilima, radi njegovog poboljšanja, kao i praćenje efekata provedene kampanje i represivnih aktivnosti.