Топ-вијести

У Србији од сутра обавезна зимска опрема на возилима, од 15. новембра у Републици Српској и БиХ

БАЊАЛУКА – Ауто-мото савез Републике Српске (АМС РС) обавјештава све возаче да је од сутра (петак, 1. новембар 2019.) обавезно посједовање зимске опреме на свим моторним возилима у Србији, док је у Републици Српској, односно БиХ, зимска опрема обавезна од 15. новембра.

Српски закон предвиђа да возила морају бити опремљена са све четири зимске гуме ако се због временских услова на коловозу налази снијег, лед или поледица. Дубина газећег слоја на пнеуматицима не смије бити мања од четири милиметра. Током вожње ван насеља у Србији потребно је у возилу имати ланце за снијег.

            Од 15. новембра у БиХ обавезно је посједовање зимске опреме на моторним возилима и мора се користити у условима када је снијег на путу или када пада киша која се леди на коловоз.

Под зимском опремом за путничка моторна и остала моторна возила, чија највећа дозвољена маса није већа од 3,5 тона и немају више од осам сједишта, сматрају се зимски пнеуматици на сва четири точка, који су на свом боку обиљежени ознакама МС, М+С или М&С и знаком сњежне пахуљице на стилизованом обрису планине са три врха, а чија дубина газећег слоја по дубини износи најмање четири милиметра или гуме са љетним профилом чија дубина газећег слоја износи минимално четири милиметра и у прибору одговараћи ланци који се постављају на погонске точкове у случају зимских услова.

За моторна возила чија је највећа допуштена маса већа од 3,5 тона и аутобуси морају имати зимске пнеуматике на погонским точковима, или гуме са љетним профилом са дубином газећег слоја најмање четири милиметра и у прибору ланци, лопата и вреће пијеска од 25 до 50 килограма.

У Хрватској је од 15. новембра обавезно посједовање зимске опреме на свим моторним возилима без обзира на услове и стање коловоза. То подразумијева све четири зимске гуме са минималним газећим слојем четири милиметра, а ако се на возилу налазе љетне гуме, онда се у возилу морају налазити ланци за снијег. Сва возила која од 15. новембра саобраћају у Хрватској обавезно током дана морају имати упаљена кратка свјетла.

Од 15. новембра обавезно је посједовање зимске опреме на возилима у Црној Гори у виду зимских гума са ознакама М+С.

У Аустрији од 1. новембра сва возила морају имати сва четири зимска пнеуматика са минималним газећим слојем од четири милиметра, с тим што на возилу могу бити и љетни пнеуматици али у возилу се морају налазити ланци за снијег за погонске точкове.