Kratke vijesti

Zbog radova, izmijenjen je režim odvijanja saobraćaja na mag. putu M-I 105 Modriča1-Vukosavlje (Jakeš)-Podnovlje-Šešlije-Johovac-Rudanka-Doboj-granica RS/F BiH (Karuše).