Кратке вијести

Због радова на реконструкцији рег. пута Р-I 3106, дионица Тедин Хан-граница РС/ФБиХ (Криж), измијењен је режим одвијања саобраћаја.