Zelena karta osiguranja

Ako se vozilom domaće registracije putuje u inostranstvo potrebna je zelena karta osiguranja koja u inostranstvu predstavlja isto što i polisa osiguranja u BIH.

Zelena karta osiguranja je dokaz da za svoje vozilo imate zaključeno osiguranje auto-odgovornosti kod domaćeg osiguravajućeg društva i zelenu kartu osiguranja koju izdaje osiguravajuće društvo kod kojeg je zaključeno obavezno osiguranje od auto-odgovornosti.

Zelena karta osiguranja važi za teritorije zemalja sa kojima BIH ima potpisan interbiro sporazum.

Da bi se dobio ovaj dokument potrebno je ponijeti:

  1. polisu obaveznog osiguranja na uvid,
  2. saobraćajnu dozvolu,
  3. zelena karta važi do isteka premije obaveznog osiguranja.