Новости

Зимска опрема од недјеље, 15. новембра, обавезна на моторним возилима у Републици Српској и БиХ

БАЊА ЛУКА – Возачи у Републици Српској и БиХ од недјеље, 15. новембра ове до 15. априла сљедеће године, су обавезни да без обзира на временске услове посједују одговарајућу зимску опрему на моторним возилима којима управљају и морају је користити у условима када је снијег на путу или кад пада киша која се леди на коловоз.

Под зимском опремом за путничка моторна и остала моторна возила, чија највећа дозвољена маса није већа од 3,5 тоне и немају више од осам сједишта, сматрају се зимски пнеуматици на сва четири точка, који су на свом боку обиљежени ознакама МС, М+С или М&С и знаком сњежне пахуљице на стилизованом обрису планине са три врха, а чија дубина газећег слоја по дубини износи најмање четири милиметра.

Наведена возила могу имати гуме са љетним профилом чија дубина газећег слоја износи минимално четири милиметра и у прибору одговараћи ланци који се постављају на погонске точкове у случају зимских услова.

          Моторна возила чија је највећа допуштена маса већа од 3,5 тоне и аутобуси морају имати зимске пнеуматике на погонским точковима или гуме са љетним профилом са дубином газећег слоја најмање четири милиметра и у прибору ланци, лопата и вреће пијеска од 25 до 50 килограма.

Казна за непосједовање зимске опреме износи 40 марака.

АМС РС подсјећа да вожња у зимском периоду, нарочито када има снијега, за многе возаче представља проблем, јер се у многоме разликује од начина управљања возилом у другим годишњим добима. Возило ваља припремити за вожњу у суровим зимским условима кад возаче чекају ниске температуре, снијег и лед на коловозу, који захтјевају додатни опрез за воланом.

Радње у саобраћају, било да је у питању промјена правца или брзине кретања, морају да се обављају спорије, јер нагле промјене начина кретања могу да доведу до губљења контроле над возилом.

          Зими је потребно држати дуже остојање у односу на возила испред. Тако ће возачи имати више времена да безбједно зауставе возило без наглог и опасног кочења. Размак потребан да би се зауставило возило на залеђеној површини може бити до три пута већи него када се вози по сувом путу.

Између возила треба да буде такво остојање да, уколико једно изгуби контролу, то не утиче на безбједност осталих возила.

Важно је предвидјети кочење процјеном потребног зауставног пута уз наизмјенично кочење мотором и кориштењем кочнице. Кочење мора бити постепено како би се спријечило блокирање точкова, које би могло довести до проклизавања и губитка контроле над возилом.

У случају блокирања и проклизавања, потребно је отпустити папучицу кочнице како би се поново успоставило пријањање на тло, па поново кочити користећи и кочење мотором.

          Ланци за снијег нису замјена за зимске гуме, већ представљају користан додатак. Користе се искључиво за вожњу по снијегу и по правилу треба да се користе и на возилима која имају погон на сва четири точка, с тим што се тада они монтирају само на предњем или задњем пару точкова.

Гуме су један од најважнијих дијелова возила, а како посредују између аутомобила и пута, од пресудне су важности за безбједност возача и путника. Добро је да у сваком раздобљу године возило има одговарајуће гуме.

Јер, већ при температури ваздуха нижој од седам степени Целзијусових љетне гуме губе еластичност, као и карактеристике приањања на подлогу коју имају у условима за која су предвиђена. Најбоље је, већ сада, ставити на аутомобил све четири зимске гуме, исте марке, истог модела и исте димензије коју прописује произвођач аутомобила.