Брзина

Анонимно мјерење брзине кретања возила у Гацку – ограничење 50 km/h