О НАМА

 1. ПОЧЕТНА
 2. /
 3. О НАМА

Ауто-мото савез Републике Српске (АМС РС),  један је од три насљедника Ауто-мото савеза Социјалистичке Републике БиХ  и дјелује на територији Републике Српске (49 одсто територије БиХ),  али и оперативно покрива цијелу територију БиХ, а за своје чланове пружа услуге на територији цијеле Европе.

Ауто-мото савез Републике Српске основан је 5. августа 1992. године као добровољно, интересно, независно и ванстраначко удружење ауто-мото друштава, спортских организација у области ауто-мото и картинг спорта из Републике Српске, са циљем задовољавања интереса и потреба у безбједности друмског саобраћаја, ауто-мото и картинг спорта, образовања, привредних и других дјелатности.

 

ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ

 • Предузимање превентивних мјера за унапређење безбједности саобраћаја у сарадњи са надлежним органима и институцијама и путем ауто-мото друштава,
 • ширење саобраћајно-техничке културе учесника у саобраћају, а нарочито саобраћајно-васпитног образовања дјеце и омладине, путем ауто-мото друштава и у сарадњи са надлежним органима и институцијама,
 • развој и унапређење ауто-мото и картинг спорта, ауто-мото туризма и кампинг туризма,
 • информисање чланова и других учесника у саобраћају о свим питањима од њиховог интереса,
 • заступање интереса чланова приликом доношења прописа који се односе на друмски саобраћај и путеве, безбједност друмског саобраћаја, производњу моторних возила и дијелова, производњу и промет пнеуматика и погонских горива и мазива и интереса чланова у утврђивању пореске политике у промету моторних возила и резервних дијелова, пнеуматике и погонских горива и мазива,
 • заступање интереса ауто-мото друштава и спортских организација у области аутомобилске и пратеће индустрије, путне привреде, безбједности саобраћаја, саобраћајних услуга, туризма и других дјелатности у којима се чланови појављују као потрошачи или корисници услуга,
 • уклањање са аутопута, магистралних и регионалних путева и других јавних површина оштећених моторних возила и возила у квару путем ауто-мото друштава,
 • пружање помоћи грађанима, члановима и осталим учесницима у саобраћају на јавним путевима, оправка моторних возила и давање информација о стању на путевима,
 • унапређење процеса обуке кандидата за полагање возачког испита,
 • обављање послова јавних овлашћења и овлашћења повјерених законом, путем ауто-мото друштава,
 • развијање сарадње са међународним аутомобилистичким и мотоциклистичким организацијама,
 • заштита животне средине,
 • обављање сродних привредних дјелатности којима се комплетирају услуге члановима и другим учесницима у саобраћају.
Ауто-мото савез Републике Српске