„ЕВРОСТАР ПРЕМИЈУМ“ члански пакет

БиХ

 • Бесплатан превоз возила у случају саобраћајне незгоде на подручју БиХ, те бесплатан превоз – повратак трошкова превоза члана и његове породице аутобусом или жељезницом од мјеста незгоде до мјеста пребивалишта – једном годишње.
 1. Право на бесплатан превоз возила након саобраћајне незгоде члан има под условом да возач/члан није изазвао саобраћајну незгоду под дејством алкохола,дрога или других опојних средстава.
 2. Чланске повластице за НОВЕ ЧЛАНОВЕ које се односе на бесплатан превоз возила, као и на бесплатан превоз члана и путника у возилу у случају саобраћајне незгоде могу се користити по истеку 48 сати од момента учлањења, док се остале чланске повластице могу реализовати непосредно након учлањења.
 3. Чланске повластице које се односе на бесплатан превоз возила могу се остварити само под условом да је саобраћајна незгода пријављена надлежној полицијској станици у складу са ЗОБС БиХ или земље у којој се саобраћајна незгода догодила, и приложен записник о извршеном увиђају.
 • 100 километара бесплатног превоза возила у случају квара на територији БиХ – једном годишње.
 • 50 километара бесплатног превоз возила у случају саобраћајне незгоде на територији Републике Српске –три пута годишње.
 • Превоз возила у случају квара или саобраћајне незгоде у БиХ уз попуст од 20%.
 • Бесплатне услуге у радионицама Центара СПИ АМС РС у трајању до највише једног норма часа. Уграђени материјал и резервни дијелови падају на терет члана.-два пута годишње.
 • Услуге у радионицама СПИ АМС РС су по повлаштеним цијенама.
 • Попуст на куповину горива и свих других производа изузев дувана, дуванских производа и допуна за мобилне телефоне на НЕСТРО бензинским пумпама од 3%.
 • Попусти у оквиру КЛУБА 1285 и Клуба Извршиоца.
 • Информације о стању на путевима и остале путне информације.
 • Бесплатна организација свих врста помоћи на путу (БиХ, Србија, Црна Гора и Хрватска).

Остале земље Европе

Бесплатан превоз возила након саобраћајне незгоде из било које земље Европе до мјеста становања у БиХ – неограничен број пута годишње.

Право се може остварити под слиједећим условима:

 1. Да је возило оштећено у саобраћајној незгоди онеспособљено за даље кретање на сопствени погон, те да се не може локално поправити у року од 5 дана.
 2. да је саобраћајна незгода обавезно пријављена полицији у складу са законом и приложен записник о извршеном увиђају,
 3. да је незгода пријављена информативно диспечерском центру АМС РС на број +387 51 34 1285 ради добијања сагласности и организовања помоћи,
 4. да је у тренутку саобраћајне незгоде протекло најмање 6 (шест) дана од дана учлањења (само за нове чланове),
 5. да возач/члан није изазвао саобраћајну незгоду под дејством алкохола, дрога или других опојних средстава.

Поправка на путу у Европи – неограничен број пута годишње.

У случају квара или саобраћајне незгоде, послати професионалну службу за поправке на мјесто догађаја што је брже могуће и практично изведиво, са приоритетом поправке возила на мјесту догађаја. Поправка на мјесту догађаја укључује пробијене гуме, испражњен акумулатор, недостатак горива и течности, механичке или електричне кварове.

AWP покрива услуге рада у износу до 200 Еура. Све трошкове који прелазе 200 Еура који су покривени ће плаћати корисник директно даваоцу услуге у складу са цјеновником АWP-а.

Уграђени материјал и резервни дијелови падају на терет члана.

Вуча возила до 200 ЕУ или 100 километара: неограничен број пута годишње

Ако возило не може поправити горе поменута професионална служба за поправке, АWP ће организовати да се возило превуче до најближег дистрибутера робне марке или до сљедеће гараже удаљености до 100 km.

АWP покрива услуге у износу до 200 €. Све трошкове који прелазе 200 € који су покривени ће плаћати корисник директно даваоцу услуге у складу са цјеновником АWP-а.

Додатне услуге – неограничен број пута годишње

У случају квара који је возач сам себи нанио као што је губитак кључева, закључани кључеви, погрешно гориво, несташица горива, пробушене гуме услуге ће бити ограничене на поправљање на мјесту и вучу.

Ако поправка возила буде потрајала више од 24 сата и ако се квар, незгода или судар десио у удаљености већој од 100km од сталног пребивалишта носиоца осигурања АWП ће сносити трошкове једне од сљедећих услуга:

1) Смјештај до 3 ноћи- неограничен број пута годишње

Ако поправка возила буде потрајала више од 24 сата и ако се квар, незгода или судар десио у удаљености већој од 100km од сталног пребивалишта корисника, АWП ће организовати хотелски смјештај до максималног ограничења од 75 ЕУР по ноћи и по особи за временски период не дужи од трајања поправке возила али не дужи од 3 дана.

Трошкови доручка и остале потрошње нису укључени осим ако су укључени у цијену собе.

ИЛИ

2) Замјенско возило до 3 дана- неограничен број пута годишње

Ако поправка возила буде потрајала више од 24 сата и ако се квар, незгода или судар десио у удаљености већој од 100km од сталног пребивалишта корисника, АWP ће организовати замјену возила за носиоца осигурања за временски период не дужи од трајања поправке возила али ни у ком случају дужи од 3 дана до максималног ограничења од 70 ЕУР по дану.

Замјена возила зависи од локалне доступности.

Уговор о изнајмљивању ће бити „једносмјерног‟ типа ако се изнајмљено ауто користи за повратак кући или да се заврши путовање.

Изнајмљивање ће се одвијати на неограничену километражу и у пуној вриједности осигурања, али гориво, путарину и додатно осигурање – као што је осигурање путника, сноси носилац осигурања.

Превоз даље – неограничен број пута годишње

АWP ће организовати превоз корисника (укључујући путнике) или до његовог/њеног првобитног одредишта путовања на територији или до његовог/њеног уобичајеног мјеста пребивалишта ако се налази у држави у којој је возило регистровано.

Горе наведени превоз ће се обавити возом (прве класе) или аутобусом.

Бесплатан приступ мрежи пружатеља услуга у ЕВРОПИ и организација помоћи.

Услуга обухвата:

 • Организација (само организација) додантих услуга, које нису покривене путем чланства,
 • Члан прима информације о сљедећој радиони, трговцу, вулканизеру, наставку путовања итд.,

Помоћ на путу подразумјева:

неограничен број асистенција годишње, (изузимајући БиХ)
24 сата дневно
365 дана у години
било гдје у Европи

 

ОПШТИ УСЛОВИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЧЛАНСКИХ ПРАВА ПАКЕТА ЕВРОСТАР И ПОЈАШЊЕЊЕ ПОЈМОВА СЕ МОГУ ПРЕУЗЕТИ НА ОВОМ ЛИНКУ