ДОКУМЕНТИ

  1. ПОЧЕТНА
  2. /
  3. МЕЂУНАРОДНА ВОЗАЧКА ДОЗВОЛА

Међународна возачка дозвола (МВД) издаје се на основу Међународне конвенције о друмском саобраћају од 08.11.1968., а у складу са Законом о овлашћењима АМС РС (Сл. гласник РС, бр. 01/2009), Правилником о условима за обављање послова јавних овлашћења и овлашћења (Бр. 01-2-231/10 од 18.05.2010.) и Правилником о међународној возачкој дозволи (Сл. гласник БиХ, бр. 13/07, 42/11).

МВД је штампана на: српском, француском, енглеском, шпанском, руском и њемачком језику.

МВД се издаје на захтјев возача са пребивалиштем у БиХ, а на основу важеће возачке дозволе издате од стране надлежног тијела БиХ на период од 2 године од дана издавања, уколико рок важења националне возачке дозволе није краћи од 2 године. Уколико је тај рок краћи, МВД важи до истека важења националне возачке дозволе.

МВД се не може издати возачу коме је одлуком надлежног тијела изречена мјера сигурности или заштитна мјера управљања моторним возилом одређене категорије, док забрана траје.

ИЗДАВАЊЕ МВД

Издавање МВД се врши на лични захтјев и уз присуство корисника.

Уз захтјев за издавање МВД се прилаже слиједећа документација:

  • Важећа лична карта на увид
  • Важећа национална возачка дозвола на основу које се захтијева издавање МВД
  • 2 фотографије формата 35 mm x 45 mm.

Цијена међународне возачке дозволе износи 30,00 КМ.

 

Ауто-мото савез Републике Српске