„ЕКСТРА“ члански пакет

Цијена Чланског пакета „ЕКСТРА“  20.00КМ

 • Бесплатан превоз возила у случају саобраћајне незгоде на подручју БиХ, Србије, Хрватске и Црне Горе, те бесплатан превоз – повратак трошкова превоза члана и његове породице аутобусом или жељезницом од мјеста незгоде до мјеста пребивалишта, једном годишње.
 1. Право на бесплатан превоз возила након саобраћајне незгоде члан има под условом да возач/члан није изазвао саобраћајну незгоду под дејством алкохола,дрога или других опојних средстава.
 2. Чланске повластице за НОВЕ ЧЛАНОВЕ које се односе на бесплатан превоз возила, као и на бесплатан превоз члана и путника у возилу у случају саобраћајне незгоде могу се користити по истеку 48 сати од момента учлањења, док се остале чланске повластице могу реализовати непосредно након учлањења.
 3. Чланске повластице које се односе на бесплатан превоз возила могу се остварити само под условом да је саобраћајна незгода пријављена надлежној полицијској станици у складу са ЗОБС БиХ или земље у којој се саобраћајна незгода догодила, и приложен записник о извршеном увиђају.
 • 50 km бесплатног превоза возила у случају квара на територији БиХ, једном годишње.
 • Превоз возила у случају квара или саобраћајне незгоде у БиХ уз попуст од 20%, једном годишње.
 • Бесплатне услуге у радионицама Центара СПИ АМС РС у трајању до највише једног норма часа, два пута годишње.
 • Услуге у радионицама СПИ АМС РС су по повлаштеним цијенама.
 • Попуст на куповину горива и свих других производа изузев дувана, дуванских производа и допуна за мобилне телефоне на НЕСТРО бензинским пумпама од 3%.
 • Попусти у оквиру КЛУБА 1285.
 • Информације о стању на путевима и остале путне информације.
 • Бесплатна организација свих врста помоћи на путу (БиХ, Србија, Црна Гора и Хрватска).

Више информација на број 1285 или на бројеве 051/341-289 и 051/341-285.

ОПШТИ УСЛОВИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЧЛАНСКИХ ПРАВА ПО ОСНОВУ ОСНОВНОГ ПАКЕТА, ПАКЕТА ПЛУС И ПАКЕТА ЕКСТРА И ПОЈАШЊЕЊЕ ПОЈМОВА СЕ МОГУ ПРЕУЗЕТИ НА ОВОМ ЛИНКУ