Бесплатан превоз

Влада Републике Српске и Ауто-мото савез Републике Српске су за све грађане који своја возила региструју у Републици Српској, од 01. 01. 2008. године, увели НОВО ПРАВО које немају ни једни други возачи у земљама окружења и Европе.

Законом о овлашћењима Ауто-мото савеза Републике Српске (Службени гласник РС бр. 01/09) регулисано је да уплатом посебне накнаде приликом регистрације власници моторних и прикључних возила стичу право на једну бесплатну услугу превоза возила оштећеног у саобраћајној незгоди, те превоз власника возила и осталих путника до жељене дестинације, на територији Босне и Херцеговине, једном годишње. Права бесплатног превоза возила и путника у возилу оштећеном у саобраћајној могу се остварити само путем Информативно-диспечерског центра Ауто мото савеза Републике Српске, позивом на број 1285.

Одлуком Владе Републике Српске о висини посебне накнаде која се плаћа приликом регистрације друмских моторних возила и прикључних возила (Службени гласник РС бр. 49/15) тачка 2. наведено је да се посебна накнада за обављање овлашћења Ауто-мото савеза Републике Српске из члана 8. Закона о овлашћењима Ауто-мото савеза (Службени гласник РС бр. 1/09) плаћа приликом регистрације друмских моторних возила и прикључних возила, и то за:

Ауто-мото савез Републике Српске