ДОКУМЕНТИ

  1. ПОЧЕТНА
  2. /
  3. ДОЗВОЛА ЗА УПРАВЉАЊЕ ТУЂИМ...
Дозвола за управљање туђим моторним возилом у иностранству (ДЗУТМВ) издаје се на основу Међународне конвенције о друмском саобраћају од 08.11.1968. године и Царинске конвенције о привременом извозу, односно увозу аутомобила, односно превозних средстава, а у складу са Законом о овлашћењима АМС РС (Сл. гласник РС, бр. 01/2009), Правилником о начину и обрасцу вођења евиденција у обављању послова јавних овлашћења и овлашћења (Сл. гласник РС, бр. 107/09) и Правилником о условима за обављање послова јавних овлашћења и овлашћења (Бр. 01-2-231/10 од 18.05.2010.).

Дозвола за управљање туђим моторним возилом у иностранству (ДЗУТМВ) служи као доказ да возач може да користи туђе моторно возило у иностранству, а на основу овлашћења које му је дао власник возила.

ИЗДАВАЊЕ ДЗУТМВ

За издавање ДЗУТМВ обавезно је лично присуство власника и корисника возила.

Документација потребна за издавање ДЗУТМВ:

  • Важећа лична карта власника возила
  • Важећа путна исправа (пасош) или лична карта корисника возила
  • Саобраћајна дозвола возила.

ДЗУТМВ издаје се искључиво за возила регистрована у БиХ, на основу важеће саобраћајне дозволе за возило.

ДЗУТМВ се издаје најдуже на рок од годину дана, односно до истека регистрације возила, с тим што тај рок може бити и краћи, уколико то власник возила захтијева.

Цијена дозволе за управљање туђим моторним возилом износи 20,00 КМ.

 

Ауто-мото савез Републике Српске