ДОКУМЕНТА

  1. ПОЧЕТНА
  2. /
  3. ЗЕЛЕНА КАРТА ОСИГУРАЊА

Ако се возилом домаће регистрације путује у иностранство потребна је зелена карта осигурања која у иностранству представља исто што и полиса осигурања у БИХ.

Зелена карта осигурања је доказ да за своје возило имате закључено осигурање ауто-одговорности код домаћег осигуравајућег друштва и зелену карту осигурања коју издаје осигуравајуће друштво код којег је закључено обавезно осигурање од ауто-одговорности.

Зелена карта осигурања важи за територије земаља са којима БИХ има потписан интербиро споразум.

Да би се добио овај документ потребно је понијети:

  1. полису обавезног осигурања на увид,
  2. саобраћајну дозволу,
  3. зелена карта важи до истека премије обавезног осигурања.

 

Ауто-мото савез Републике Српске