Новости

Анкета АМС РС: 52,5 одсто возача током вожње у насељеном мјесту користи безбједносни појас

БАЊАЛУКА – Према резултатима анкете корисника возила о значају и употреби безбједносних појасева на подручју Републике Српске (РС) које је током 2019. године спровео Ауто-мото савез (АМС) РС и 49 Ауто-мото друштава (АМД), 52,5% возача одговорило је да током вожње у насељеном мјесту користи овај вид заштите, 28,2 одсто возача навело да понекад користи, а 19,3 одсто да никад не користи безбједносни појас.

За разлику од насеља, на основу одговора 2.368 анкетираних лица, степен употребе безбједносног појаса код возача био је знатно виши на путевима ван насеља и износио је 81,3 одсто, а на аутопуту чак 94,7 одсто.

Ставови возача су такви да безбједносне појасеве знатно више користе на путевима ван насеља и аутопуту у односу на путеве у насељу. Исптаници сматрају да је безбједносни појас ефикаснији при већим дужинама путовања и већим брзинама кретања.

Од укупно анкетираних возача  највише је било испитаника са возачким стажом од 11 до 15 година, одсно 20,5 одсто.

Са возачким стажом од 21 до 30 година било је 19,1 одсто испитаника. До пет година возачког стажа имало је 16,2 одсто анкетираних лица, а од 6 до 10 година 14,2 одсто. Најмање је било испитаника са дужином возачког стажа више од 30 година – 12 одсто.

У току анкетирања забиљежен је и податак о старости возила од лица која су анкетирана.

           У процентуалној расподјели према старости доминирају возила старија од 12 година, и то са чак 49,2 одсто заступљености.

Велика је заступљеност и возила старих од 8 до 12 година  – 32,1 одсто. До 8 година стара возила имало је 18,5 одсто анкетирних возача. На анкетном обрасцу, поред општих питања, налазило се тринаест питања који се односе на употребу појаса.

Резултати ставова корисника возила о употреби и значају употребе безбједносног појаса у току 2019. године