Dozvola za upravljanje tuđim motornim vozilom

Dozvola za upravljanje tuđim motornim vozilom u inostranstvu (DZUTMV) izdaje se na osnovu Međunarodne konvencije o drumskom saobraćaju od 08.11.1968. godine i Carinske konvencije o privremenom izvozu, odnosno uvozu automobila, odnosno prevoznih sredstava, a u skladu sa Zakonom o ovlašćenjima AMS RS (Sl. glasnik RS, br. 01/2009), Pravilnikom o načinu i obrascu vođenja evidencija u obavljanju poslova javnih ovlašćenja i ovlašćenja (Sl. glasnik RS, br. 107/09) i Pravilnikom o uslovima za obavljanje poslova javnih ovlašćenja i ovlašćenja (Br. 01-2-231/10 od 18.05.2010.).

Dozvola za upravljanje tuđim motornim vozilom u inostranstvu (DZUTMV) služi kao dokaz da vozač može da koristi tuđe motorno vozilo u inostranstvu, a na osnovu ovlašćenja koje mu je dao vlasnik vozila.

IZDAVANJE DZUTMV

Za izdavanje DZUTMV obavezno je lično prisustvo vlasnika i korisnika vozila.

Dokumentacija potrebna za izdavanje DZUTMV:

  • Važeća lična karta vlasnika vozila
  • Važeća putna isprava (pasoš) ili lična karta korisnika vozila
  • Saobraćajna dozvola vozila.

DZUTMV izdaje se isključivo za vozila registrovana u BiH, na osnovu važeće saobraćajne dozvole za vozilo.

DZUTMV se izdaje najduže na rok od godinu dana, odnosno do isteka registracije vozila, s tim što taj rok može biti i kraći, ukoliko to vlasnik vozila zahtijeva.

Cijena dozvole za upravljanje tuđim motornim vozilom iznosi 20,00 KM.